Terapia Systemowa Rodzin

Terapia Systemowa Rodzin – konstelacje rodzinne – Family Coaching

Terapia prowadzona według tego podejścia skupia się na funkcjonowaniu całych systemów. Systemem w takim przypadku może być przede wszystkim rodzina, ale i jej mniejsze elementy.

Konstelacje rodzinne jako terapia systemowa pomagają odnaleźć uwikłania w system rodzinny, w losy przodków i poprzez ich korygowanie wprowadzić pozytywne zmiany w życiu; uruchomić siły przywracające pierwotny ład i porządek, harmonię i równowagę.

Mogą z niej korzystać zarówno rodzice wraz ze swoimi dziećmi, jak i tylko sami małżonkowie.

W terapii systemowej najistotniejsze jest to, aby przeanalizować istniejące w systemie zależności i zastanowić się co można zrobić, by rozwiązać dany problem.

Jeśli w trakcie terapii pojawią się problemy, które wymagają innego podejścia (np. objawy depresyjne u jednego z członków rodziny wymagające leczenia farmakologicznego), terapeuta przekierowuje daną osobę na odpowiednią terapię.