Damian Bernard

Psycholog, interwent kryzysowy, terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Umawianie wizyt: 603-768-494

Zawodowo związany jestem z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, gdzie
pracuję z osobami dotkniętymi przemocą, kryzysami osobistymi, zaburzeniami psychicznymi. Prowadzę także konsultacje dla par i małżeństw, grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą a także współprowadzę Szkołę dla Rodziców.
Poza OIK pracuję także w prywatnym gabinecie terapeutycznym.
Swoją ścieżkę zawodową wiązałem również z Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Rudzie Śląskiej, gdzie konsultowałem osoby uzależnione, DDA i współuzależnione. Doświadczenie zawodowe zdobywałem także w projektach unijnych, w ramach których prowadziłem grupy wsparcia dla osób w kryzysie bezrobocia. Odbyłem także staż na oddziale psychiatrycznym w szpitalu w Świętochłowicach gdzie zajmowałem się konsultacjami indywidualnymi, treningami funkcji poznawczych, treningami relaksacji a także badaniami pacjentów testami psychometrycznymi.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w certyfikowanych kursach i szkoleniach. Uczęszczam ponadto na konferencje naukowe związane z psychoterapią w celu aktualizowania wiedzy o najnowsze wyniki badań.
Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a moja praca podlega regularnej superwizji.

Terapeutycznie pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym z osobami, którym towarzyszą m.in.:
• zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, napady paniki, agorafobia, fobia społeczna, fobie proste, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, hipochondria)
• zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywno dwubiegunowe)
• uzależnienie od alkoholu
• zaburzenia adaptacyjne
• szeroko rozumiane kryzysy osobiste
• problemy związane z samooceną.

Zapraszam także osoby, które chcą zwiększyć świadomość dotyczącą swoich zachowań, myśli i emocji. Pracuję także z klientami doznającymi przemocy, osobami współuzależnionymi.
Prowadzę również konsultacje dla par i małżeństw, które zmagają się m.in. z trudnościami w komunikacji oraz różnymi kryzysami w związku.

Ofertę kieruję głównie dla osób pełnoletnich.

W mojej pracy liczy się to, aby klient w terapii, z czasem stawał się terapeutą sam dla siebie. Wierzę, że klient jest największym ekspertem od samego siebie, ma to czego potrzebuje, a na terapii wspólnie to odnajdziemy.
Pracę opieram na empatycznej relacji, tzw. przymierzu terapeutycznym, wzajemnym zaufaniu, szacunku a do tego na metodach terapeutycznych potwierdzonych naukowo, o sprawdzonej skuteczności. Dzięki tym cechom pracy klient może mieć poczucie sprawczości, przez co możliwym jest opracowanie kroków pracy terapeutycznej i wspólne dążenie do
wyznaczonych celów klienta.

Serdecznie zapraszam!

Designation: Warning: Undefined array key