Life Coaching

Coaching

Coaching nie jest terapią. Przeznaczony jest dla osób całkowicie zdrowych, takich, które chcą żyć lepiej, pełniej i szczęśliwiej.

 

Family Coaching

Family coaching czyli Konstelacje Rodzinne jako terapia systemowa pomagają odnaleźć uwikłania w systemie rodzinnym i w losy przodków a poprzez ich korygowanie wprowadzić pozytywne zmiany w życiu; uruchomić siły przywracające pierwotny ład i porządek, harmonię i równowagę.

 

Life Coaching

Life coaching skupia się na wzroście jakości życia poprzez rozwiązywanie osobistych problemów i odnajdywanie drogi do osiągnięcia postawionych celów. Jest mocno nastawiony na rezultaty i stosowanie skutecznych narzędzi.