Neurofeedback

Badanie biofeedback (neurofeedback) EEG QEEG jest niezbędne do postawienia diagnozy wyłącznie na podstawie której można wprowadzić neuroterapię mózgu.
Badanie, pełny mapping mózgu jest w naszym ośrodku przeprowadzane na podstawie odczytu z 6 punktów (350 pln) lub 21 punktów (dodatkowo 150 pln). Możemy również wykonać próby funkcyjne stwierdzające możliwość występowania dysleksji, dysgrafii, fiksacji, koncentracji, problemami z napięciem, myśli negatywnych, myśli pozytywnych, depresji (dodatkowo 100)
Badanie QEEG pokazuje, w którym obszarze mózgu występują nawet najmniejsze rozregulowania oraz jakie zaburzenia powodują. Jest rzetelnym narzędziem diagnostycznym, dokładniejszym niż badanie EEG. Dzięki QEEG możemy sprawdzić np. czy osoba badana ma predyspozycje do występowania zaburzeń depresyjnych. Całościowy proces neuroterapeutyczny (wywiad wstępny, diagnoza QEEG, seria neuroterapii EEG neurofeedback, kontrolne badania QEEG) jest jedyną skuteczną metodą regulacji fal mózgowych, a więc ogromną szansą na przywrócenie normalnego funkcjonowania osobie z zaburzeniami zarówno psychicznymi jak i neurologicznymi oraz często bywa alternatywą dla farmakoterapii. Zarówno diagnozę QEEG oraz późniejszą terapię EEG Neurofeedback przeprowadzamy w naszym centrum, na najnowszym sprzęcie QEEG Elmico.
Większość obecnie diagnozowanych zaburzeń psychiczno-neurologicznych np. ADHD, ADD, zaburzenia emocjonalne, depresja, autyzm czy zaburzenia lękowe bardzo często wynikają z rozregulowania zewnętrznej części mózgu, czyli kory mózgowej. Neuroterapia EEG normujemy czynność kory, niwelując występowanie objawów wielu zaburzeń. Stosując ten rodzaj terapii możemy poprawić czynność bioelektryczną mózgu, dzięki czemu poprawiamy jego efektywność. Ta metoda bierze pod uwagę bieżący zapis fal mózgowych, a dzięki pracy na tym zapisie w czasie realnym, możemy zyskać i utrwalić umiejętność kontroli nad procesami zachodzącymi w naszym organizmie. Najczęstsze przyczyny zgłaszania się na neurofeedback to: chęć poprawy koncentracji, skupienia uwagi, rozluźnienia, wyciszenia natłoku myśli, chęć zmniejszenia lęku i niepokoju czy chęć poprawy motywacji. Neuroterapia przeprowadzana jest wyłącznie po wcześniejszym wykonaniu diagnozy na podstawie badania QEEG (50 minut), na kanwie której tworzony jest indywidualny protokół pracy.

Uwaga: Zapis na neuroterapię QEEG możliwy jest jedynie po uprzednim umówieniu się na badanie aktywności mózgu QEEG.

tel. 603 768 494