Monika Francik

psychoterapeuta pozytywny, terapeuta TSR, poznawczo-behawioralny CBT, coach, arteterapeuta Monika Francik – ZnanyLekarz.pl

Jestem terapeutą otwartym na różne techniki pracy z klientem. Rozumiem, że każdy potrzebuje innego podejścia i innego tempa pracy. Dlatego też stosuję zintegrowany model terapii i patrzę na człowieka holistycznie.
Zależy mi na rozwijaniu u klienta świadomości własnych praw i możliwości oraz na stymulowaniu podejścia do rozwiązywania problemów, budowania efektywnych strategii działania na rzecz rozwoju oraz wprowadzania przemian we własnym życiu.
Moi podopieczni, niezależnie od wrodzonych możliwości, mogą rozwinąć wysoką samoocenę i nabrać wiary w to, że są wartościowymi ludźmi. Każdy ma jakieś talenty, a tym czego wszyscy potrzebują do harmonijnego rozwoju jest struktura relacji ze światem zewnętrznym.

Metody jakie wykorzystuję do pracy indywidualnej lub grupowej dobieram indywidualnie i są to:

– Psychoterapia pozytywna (terapia krótkoterminowa, które integruje dorobek psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej oraz odwołuje się do humanistycznej wizji człowieka i jego doświadczeń trans kulturowych. W myśl założeń PP człowiek posiada w sobie nie tylko podatność na choroby, ale również ukryte zasoby i naturalne zdolności. Podstawowe właściwości człowieka to potencjał do miłości i poznawania świata. Zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne można interpretować jako nieświadome dążenie do osobistego rozwoju i równowagi psychicznej. PP przyjmuje, że człowieka konstytuują ciało, umysł, uczucia i dusza a celem terapii jest pobudzić drzemiące w nim naturalne mechanizmy uzdrawiające oraz odnalezienie równowagi życiowej. Głównym zadaniem w terapii jest wspieranie pacjenta w proporcjonalnym rozwijaniu najważniejszych sfer życia)

– Arteterapia (wykorzystuje sztukę do rozwoju osobistego. Za pomocą wyrazu artystycznego: dramy, sztuk plastycznych, muzykoterapii, terapii tańcem i ruchem, biblioterapii, bajkoterapii arteterapia uczy aktywnej twórczości, kształci umiejętności współpracy z innymi ludźmi, a sztuka jest narzędziem do odnalezienia własnych zasobów i uświadomienia deficytów)

– Terapia Systemowa Rodzin (konstelacje rodzinne B.Hellingera)

„Przełamując fale złap wiatr w żagle! Wyrwij się ze stanu dryfowania i znajdź w stanie decydowania o własnym losie.”
Moją pasją jest żeglarstwo.
Dlatego też taką metaforą zapraszam wszystkich do pracy nad:
– umiejętnością radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami życiowymi,
– akceptacją siebie i innych,
– budowaniem pewności siebie,
– oswojeniem poczucia lęku,
– brakiem cierpliwości i problemami z koncentracją,
– regulacją własnych emocji
– jakością własnego życia i całej rodziny

Zajmuję się terapią indywidualną i grupową dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapią małżeńską – lęki, fobie, depresje, objawy psychosomatyczne, niepowodzenia w związkach, skutki nadmiernego stresu oraz sytuacje kryzysowe.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP.Wiesbaden, Niemcy). Pracuję w modelu transkulturowej terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na zasobach i rozwiązaniach.

Od 2015r. jestem członkiem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej.

Jestem dyplomowanym arteterapeutą (Akademia Umiejętności Społecznych), występuję jako prelegent na konferencjach o tematyce terapeutycznej, seminariach, szkoleniach, przeprowadziłam szereg międzydyscyplinarnych projektów metodami arteterapii dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ukończyłam szkolenie II stopnia upoważniające do prowadzenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR i stosuję te metody w pracy z dziećmi i z dorosłymi.
Jestem również facylitatorem procesu w Teatrze Forum oraz twórcą spektakli teatru legislacyjnego.

Jestem certyfikowanym Family Coachem ( Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata) oraz prowadzę terapie rodzin metodami transkulturowej psychoterapii pozytywnej.
Prowadzę ustawienia rodzinne metodą B.Hellingera z elementami terapii energetycznej.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi (zajęcia terapeutyczne z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem ze szkół podstawowych, praktyka na Oddziale Klinicznym Psychiatrii w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ul.Żwirki i Wigury w Warszawie), z osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym ( FWIRPF ) oraz w terapii par i rodziny (Centrum Terapii Vivarium).
Jestem również dyplomowanym managerem businessu i Prezesem Fundacji Wsparcia i Rozwoju Przełamując Fale.

Pracuję pod superwizją.

Jako terapeuta
„…pomagam wyrwać się ze stanu dryfowania i znaleźć w stanie decydowania o własnym losie!”

Możemy spotkać się w ramach:
– psychoterapii pozytywnej indywidualnej lub grupowej
– coachingu dla dorosłych i młodzieży
– psychoterapii online
– wizyty domowej ( forma terapii w sytuacji, w której w związku z istniejącymi objawami choroby psychicznej lub somatycznej pacjent nie może zgłosić się osobiście do gabinetu)