Maja Shnoda

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta  neurofeedback, neurodiagnosta

Umawianie wizyt: 603-768-494

Jestem pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem. Absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ( I specjalizacja praca socjalna II  specjalizacja : pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie).
Ukończyłam certyfikowane szkolenie EEG Biofeedbeck, oraz kurs treningu umiejętności społecznych.
Pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną .
Swoje doświadczenie pedagogiczne zdobyłam w pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Obecnie pracuje jako nauczyciel współorganizujacy szkolenie integracyjne w szkolne podstawowej i oddziałami integracyjnymi. Prowadzę również zajęcia rewalidacyjne.
Ponadto jestem mamą dwóch chłopców w wieku szkolnym, w wolnym czasie lubię czytać jak również uprawiać sport.

Designation: Warning: Undefined array key