Psychoterapia Pozytywna

Psychoterapia Pozytywna (Positive Psychotherapy)

Podejście to buduje pozytywny wizerunek człowieka i podkreśla jego potencjalne zdolności do samorozwoju. PP jest to terapia krótkoterminowa, które integruje dorobek psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej oraz odwołuje się do humanistycznej wizji człowieka i jego doświadczeń trans kulturowych.

W myśl założeń PP człowiek posiada w sobie nie tylko podatność na choroby, ale również ukryte zasoby i naturalne zdolności. Podstawowe właściwości człowieka to potencjał do miłości i poznawania świata. Zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne można  interpretować jako nieświadome dążenie do osobistego rozwoju i równowagi psychicznej.  PP przyjmuje, że człowieka  konstytuują  ciało, umysł, uczucia i dusza a celem terapii jest pobudzić  drzemiące  w nim naturalne mechanizmy uzdrawiające oraz odnalezienie  równowagi  życiowej.

Głównym zadaniem w terapii jest wspieranie pacjenta w proporcjonalnym  rozwijaniu najważniejszych sfer życia.

Twórcą i popularyzatorem tej metody był psychiatra, neurolog i psychoterapeuta Nossrat Peseschkian (1933-2010). Urodził się on w Iranie, a od 1954 żył i pracował w Niemczech.

O popularności psychoterapii pozytywnej może świadczyć fakt, że na świecie, na kilku kontynentach istnieje już ponad 30 instytutów stosujących i propagujących to podejście.

Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.