O NAS

Pierwsze w Warszawie i Piasecznie!

Jedyne w tej metodzie na Mazowszu centrum

PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

w połączeniu

 z TSR-Terapią Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, Arteterapią i Terapią Systemową Rodzin!

NOWA!

Niezwykła POZYTYWNA formuła!

Zapraszamy!

 

„Człowiek jest jak żaglowiec, ma swój żagiel, ma ster i wszystko to, co potrzebne żeby płynąć…

Trener, nauczyciel, terapeuta jest to podmuch wiatru, który sprawia, że żaglowiec płynie do celu”

Milton H.Erickson

Każdy człowiek powinien wiedzieć, że jest wartościowy i godny szacunku. Na tym będzie mógł budować relacje ze światem zewnętrznym. Dzieciom i dorosłym należy stworzyć odpowiednie środowisko, a wtedy sami zadbają o to, by wykorzystać drzemiący w nich potencjał.

To jest właśnie nasze VIVARIUM !

W naszej pracy stosujemy zintegrowany model terapii i patrzymy na człowieka holistycznie. Uważamy bowiem, że każdy potrzebuje innego podejścia i innego tempa pracy.

Zależy nam na rozwijaniu u klienta świadomości własnych praw i możliwości oraz na stymulowaniu podejścia do rozwiązywania problemów, budowania efektywnych strategii działania na rzecz rozwoju oraz wprowadzania przemian we własnym życiu.

Nasi podopieczni, niezależnie od wrodzonych możliwości, mogą rozwinąć wysoką samoocenę i nabrać wiary w to, że są wartościowymi ludźmi. Każdy ma jakieś talenty, a tym czego wszyscy potrzebują do harmonijnego rozwoju jest struktura relacji ze światem zewnętrznym.

Zatem – dobraliśmy do naszego warsztatu pracy takie metody aby miały one wspólnie charakter pozytywnego wsparcia i działały rozwojowo.

Jako PIERWSI w Warszawie i na Mazowszu pracujemy metodą znaną i docenianą od lat 60-tych na całym Świecie – metodą PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ !

Psychoterapia Pozytywna (Positive Psychotherapy)

Podejście to buduje pozytywny wizerunek człowieka i podkreśla jego potencjalne zdolności do samorozwoju. PP jest to terapia krótkoterminowa, które integruje dorobek psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej oraz odwołuje się do humanistycznej wizji człowieka i jego doświadczeń trans kulturowych.  W myśl założeń PP człowiek posiada w sobie nie tylko podatność na choroby, ale również ukryte zasoby i naturalne zdolności. Podstawowe właściwości człowieka to potencjał do miłości i poznawania świata. Zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne można  interpretować jako nieświadome dążenie do osobistego rozwoju i równowagi psychicznej.  PP przyjmuje, że człowieka  konstytuują  ciało, umysł, uczucia i dusza a celem terapii jest pobudzić  drzemiące  w nim naturalne mechanizmy uzdrawiające oraz odnalezienie  równowagi  życiowej. Głównym zadaniem w terapii jest wspieranie pacjenta w proporcjonalnym  rozwijaniu najważniejszych sfer życia. Twórcą i popularyzatorem tej metody był psychiatra, neurolog i psychoterapeuta Nossrat Peseschkian (1933-2010). Urodził się on w Iranie, a od 1954 żył i pracował w Niemczech. O popularności psychoterapii pozytywnej może świadczyć fakt, że na świecie, na kilku kontynentach istnieje już ponad 30 instytutów stosujących i propagujących to podejście. Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.

Kolejnym narzędziem, które wykorzystujemy w naszej pracy jest podejście:

TSR- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy)

TSR to nurt terapeutyczny, polegający na  osiągnięciu określonego przez klienta celu, a nie analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły mu potrzebę szukania wsparcia. Rozwiązywanie trudnych sytuacji wg TSR jest możliwe dzięki wyszukiwaniu i uświadamianiu klientowi jego możliwości i mocnych stron. W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach unika się wracania do przeszłości, większość uwagi kierując na teraźniejszość i przyszłość. TSR w Polsce stosowana jest od lat 90. i z każdym rokiem cieszy się coraz większym uznaniem.

Oraz

Terapia Systemowa Rodzin – konstelacje rodzinne – Family Coaching

Terapia prowadzona według tego podejścia skupia się na funkcjonowaniu całych systemów. Systemem w takim przypadku może być przede wszystkim rodzina, ale i jej mniejsze elementy. Mogą z niej kożystać zarówno rodzice wraz ze swoimi dziećmi, jak i tylko sami małżonkowie. W terapii systemowej najistotniejsze jest to, aby przeanalizować istniejące w systemie zależności i zastanowić się co można zrobić, by rozwiązać dany problem. Jeśli w trakcie terapii pojawią się problemy, które wymagają innego podejścia (np. objawy depresyjne u jednego z członków rodziny wymagające leczenia farmakologicznego), terapeuta przekierowuje daną osobę na odpowiednią terapię.

i

Arteterapia

Arteterapia wykorzystuje sztukę do rozwoju osobistego.  Za pomocą wyrazu artystycznego: dramy, sztuk plastycznych, muzykoterapii, terapii tańcem i ruchem, biblioterapii, bajkoterapii arteterapia uczy aktywnej twórczości, kształci umiejętności współpracy z innymi ludźmi, a sztuka jest narzędziem do odnalezienia własnych zasobów i uświadomienia deficytów.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do pracy nad:

– umiejętnością radzenia sobie  z trudnymi doświadczeniami życiowymi,

– akceptacją siebie i innych,

– budowaniem pewności siebie,

– oswojeniem poczucia lęku,

– brakiem cierpliwości i problemami z koncentracją,

– regulacją własnych emocji

– jakością własnego życia i całej rodziny

 

Pracujemy metodami:

– terapii indywidualną i grupową dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapią par i rodziny

Nasi specjaliści to między innymi:

– certyfikowani psychoterapeuci Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP.Wiesbaden, Niemcy)

– członkowie Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej.

– dyplomowani arteterapeuci

– terapeuci I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach Jestem również

– facylitator procesu w Teatrze Forum oraz twórcy spektakli teatru legislacyjnego

– trenerzy kreatywności

– certyfikowani Family Coach

– psychologowie

– psychiatrzy

– praktycy w pracy klinicznej na oddziałach szpitalnych

 

Wszyscy nasi specjaliści są zobowiązani do pracy pod SUPERWIZJĄ !