Małgorzata Wójcik

psycholog, terapeuta neurofeedback

Umawianie wizyt: 603-768-494

Psychologię o specjalności Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.
Odbyłam praktyki w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Ośrodku Interwencji Kryzysowej Katowice oraz Stowarzyszeniu PRO-PSYCHE na rzecz zdrowia psychicznego w Olkuszu.
Obecnie jestem w procesie certyfikacji na terapeutę Terapii Skoncentrowanej Na
Rozwiązaniach (TSR).
Jako neuroterapeuta prowadzę treningi EEG-Biofeedback.
Pracuję z osobami z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADD), nadpobudliwością
psychoruchową (ADHD), autyzmem, aspergerem, zaburzeniami afektywnymi (depresja) czy lękowymi (GAD, fobia społeczna).
Uzupełniam wiedzę na bieżąco uczestnicząc w certyfikowanych szkoleniach.
Ukończyłam certyfikowany kurs „EEG-Biofeedback I stopnia” przeprowadzony przez BioMed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii. W celu poszerzenia umiejętności neuroterapeutycznych, odbyłam również dodatkową praktykę w prowadzeniu treningów EEG-Biofeedback, objaśniającą prace przy użyciu programów „Elmiko Medical” oraz „Infiniti”.
W związku z odbytym kursem „Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości®-2 – MMPI®-2” prowadzonym przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie zdobyłam odpowiednie kwalifikacje do jego stosowania.
Jestem przeszkolona w prowadzeniu testów:
 STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
 NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości
 NEO-FFI – Inwentarz Osobowości
 Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 PTS- Kwestionariusz Temperamentu
 FCZ-KT(R) – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz
Temperamentu (wersja zrewidowana)
 EPQ-R- Kwestionariusz Osobowości Eysencka
 Kwestionariusz Zaangażowania Stanleya i Markmana – polska adaptacja
 CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
Regularnie poszerzam wiedzę w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, farmakoterapii, odbywając certyfikowane kursy w Szkole Psychoterapii „Dialog”. Tematy, które przyswoiłam to „Co każdy terapeuta powinien wiedzieć o wpływie leków na psychoterapię”, „Gdy pacjent zgłasza myśli samobójcze”, „Jak pracować z brakiem siły i motywacji u pacjenta depresyjnego”, „Jak skutecznie przeprowadzić pierwsze konsultacje do
psychoterapii”.
Prywatny czas spędzam na podróżowaniu, zgłębianiu wiedzy o Włoszech, słuchaniu podcastów kryminalnych i spacerach z kotem. Cenię sobie takie wartości jak bliskie relacje, szacunek, bezpieczeństwo czy wsparcie.  Psychologia jest moją pasją, przez co zgadzam się ze słowami znanego filozofa „Wybierz zawód który lubisz, a całe życie nie będziesz
pracował”. Liczę, że to zamiłowanie jest widoczne w relacjach zawodowych.

 

Designation: Warning: Undefined array key